Armfelt

G 4
Beskrivning
Kanslern för Åbo akademi, ordföranden i kommittén för finska ärenden, generalen av infanteriet, friherre Gustaf Mauritz Armfelt av svenska friherrliga ätten nr 213, senare finska friherrliga ätten nr 13, upphöjdes 18.9.1812 jämte sin brorson till greve. Ätten introducerades 17.9.1818.

Den friherrliga ätten lever i Sverige. Huvudmannaskapet är vilande.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy