Philomela

15.02.2024 kl. 19.00 – 21.00

Philomelas scenverk Vargens tid 25 år
Scenverket Vargens tid hämtar inspiration ur såväl den finska folkmusiktraditionen som Kalevalas dikter, och har under årens lopp blivit Philomelas signaturverk. Vargens tid är en kraftfull berättelse om en ung kvinnas misstag och dess kostnad, men även om styrka, tröst och hopp. Verket har komponerats och arrangerats av Tellu Turkka och regisserats av Päivi Järvinen. (Komposition och arrangemang Tellu Turkka, koreografi och regi Päivi Järvinen.)

Körpresentation
Philomela

Philomela är en ambassadör för finsk kör- och musikkultur. Kören, som är starkt inriktad på musik som härrör från folktradition, har vunnit flera tävlingar och exporterat finsk körmusik över hela världen. Philomelas varumärke är en övertygande ton och ett djärvt helhetsuttryck, med vilket kören förmedlar starka känslor och berörande berättelser. På konserter skapas en delad musikupplevelse mellan publiken och kören, vilket också kallas ett magiskt nätverk. Kören leds av Anna Gallon.