Riddarhuset vårdar ett historiskt arv

Riddarhuset uppfördes som möteslokal för den finländska adeln då den fortfarande var ett mäktigt politiskt stånd. Numera har adeln inte någon politisk betydelse och de ekonomiska privilegierna har sedan länge försvunnit. Men det finns fortfarande värdefull dokumentation och en levande kulturhistoria att värna om - en vårdande uppgift som Riddarhuset ägnar sig åt till förmån för både forskare och en historieintresserad allmänhet likväl för de som tillhör de adliga ätterna.

Adlig släktforskning

Riddarhuset har personuppgifter över alla finländska adelsmän från medeltiden och framåt. Riddarhusgenealogen ansvarar för att dessa genealogier fortlöpande kompletteras samt leder Riddarhusets övriga forsknings- och publikationsverksamheter.

Palatsvård och samlingar

Andra viktiga uppgifter för Riddarhuset är skötseln av själva riddarhusbyggnaden och vården av de historiskt värdefulla samlingar som finns i huset. I Riddarhusarkivet förvaras en stor samling sköldebrev med vapenritningar i färg, de äldsta från 1500-talet. En förnämlig sigillsamling samt många fina medaljer ingår också i samlingarna.

Finansiering

För att finansiera verksamheten hyr Riddarhuset ut delar av sina lokaler. Uthyrningen består dels av långtidsuthyrning av kontorslokaler, dels av korttidsuthyrning av Riddarhusets plenisal och tillhörande utrymmen för fester, konserter och andra tillställningar.