Bergenheim

201
Beskrivning
Presidenten i Vasa hovrätt Erik Johan Bergenhem adlades 18.3.1812. Ätten introducerades 9.10.1837. Den härstammar från Ekshärad (Värmland) på 1500-talet och kom till Finland 1790. Den friherrliga ätten nr 54 är utdöd.

Namnet uttalas 'bärjenheim.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy