Benzelstjerna

203
Beskrivning
Barnen till ärkebiskopen i Uppsala Erik Benzelius d.y blev 22.11.1751 adlade och sönerna följande år introducerade på Sveriges riddarhus under nr 1628 på farbrödernas nummer. Hans ätt utdog i Sverige 1880. Dessförinnan hade två ättemedlemmar, bröder, flyttat till Finland och naturaliserats 15.2.1837 med introduktion vid riddarhuset 3.10.1838 under nr 203. Ätten utdog i Finland 1875.

Ättens namn härleds ur namnet Bentseby i Neder-Luleås sn i Norrland där släktens ursprung står att finna.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy