Baumgarten, von

102
Beskrivning
Vicekorpralen vid Karl XII:s livdrabanter Nils Krister Baumgart, köpmans-  och rådmansson från Kalmar, av en släkt som påstås härstamma från Österrike, blev 10.12.1709 adlad och 1719 på svenska riddarhuset introducerad under nr 1463 med namnet von Baumgarten.

Vid upprättandet av riddarhuset i Finland 1818 presenterade borgmästaren i Nyslott Johan Mårten (von) Baumgarten ett stamtavlebevis från svenska riddarhuset, som erhållits genom att där uppvisa ett falskt prästbevis av kyrkoherden i Säminge och Nyslott. På denna grund blev ätten von Baumgarten immatrikulerad på Finlands riddarhus 28.9.1818 under nr 102.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy