Armfelt

37
Beskrivning
Kaptenlöjtnanten Erik Larsson från Frösön (Jämtland) adlades 20.7.1648 och introducerades 30.7.1650 under nr 458.

Ätten immatrikulerades i Finland 1818. Avskrift av sköldebrevet finns i riddarhusarkivet.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy