Ammondt, von

204
Beskrivning
Överste Otto Wilhelm Ammondt (senare generallöjtnant) blev 12.1.1837 adlad och 3.10.1838 introducerad på riddarhuset under nr 204 bland adelsmän med namnet von Ammondt.

Ätten utdog på manssidan 28.10.1887 med sonen, guvernören i Tavastehus län, generalmajoren Edvard Reinhold von Ammondt och helt och hållet 26.3.1957.

Släkten härstammade från Stralsund i Pommern och kom till Finland via Sverige.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy