Aminoff

G 5
Beskrivning
Vicekanslern för Åbo akademi, ledamoten i kommittén för finska ärenden, geheimerådet, friherre Johan Fredrik Aminoff, som 1808 upphöjts till friherre och introducerats i Finland under nr 25, upphöjdes jämte äldsta sonen, led efter led enligt primogenitur, till greve 12.9.1819 och introducerades 6.11.1821.

Valspråk: Nec adversa, nec prospera flectent (må varken motgång eller medgång ändra).

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy