Aminoff

25
Beskrivning
Generalmajoren, generaladjutanten och chefen för Björneborgs regemente herr Johan Fredrik Aminoff av adliga ätten nr 36 upphöjdes till svensk friherre enligt primogenitur 15.10.1808, men erhöll 6.5.1812 finländsk bekräftelse på värdigheten, dock utan begränsingar, och introducerades i Finland 17.9.1818.

Valspråk: Nec adversa nec prospera flectent (må varken motgång eller medgång ändra).

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy