Alfthan, von

57
Beskrivning
Generallöjtnanten och guvernören i Nylands län, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet herr Georg von Alfthan upphöjdes till friherre 1886 och introducerades 1888. Ätten härstammar från Alfta sn (Hälsingland) i slutet av 1500-talet och kom i början av 1600-talet till Finland.

Valspråk: Noblesse oblige (adelskapet förpliktar).

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy