Agricola

238
Beskrivning
Protokollssekreteraren Johan Georg Agricola fick tillstånd 25.4.1864 att introduceras på riddarhuset. Ätten immatrikulerades 14.6 samma år under nr 238. Följande år fick även hans brorson, forstmästaren Oskar Reinhold Agricola, på samma grunder tillstånd att introduceras och inskrevs på ättens nummer 24.3.1865. Ätten utdog med hans bortgång 11.6.1899.

Senare tiders forskning har visat att de stamtavlorna som låg till grund för introduktionen inte stämde med verkligheten.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy