Adlercreutz

Adliga ätten nr
A 97
Beskrivning
Kungliga räntmästaren Tomas Teuterström från Tötar i Lojo (Nyland) adlades 26.9.1700 och introducerades 1703 under nr 1386.

Ätten immatrikulerades i Finland 17.9.1818. Ätten fortlever i Sverige, där ättemän upphöjts till friherre och greve. Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.

Namnet uttalas 'a:dlärkröjts.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy