Finländska barockorkestern

13.03.2024 kl. 19.00 – 21.00

FiBO:s konstnärliga planerare Marianna Henriksson och stråkharpaspecialisten Ilkka Heinonen håller ett inledningsanförande om konsertens tema i Riddarhuset den 13.3 kl. 18–18.30.

https://fibo.fi/svenska/konserter/2024/ostersjons-vagor/