Kören Musta Lammas "Lähellä"

29 September 2022 kl. 19.00–21.00

https://kuoromusiikinkausikonsertit.fi/konsertti/lahella

Musta lammas, som grundats år 2016, har under sin existens gett rytmmusiken en allt fastare ställning i det finländska körmusikfältet. Ensemblens repertoar består av egen produktion av kompositioner och texter samt av spännande (ny)arrangemang, alla gjorda speciellt för Musta lammas. Improvisation är ett viktigt element i ensemblens musikaliska uttryck, både som repetitionsmetod och som en del av konsertupplevelsen. Musta lammas: Lähellä är en samling närbilder ur vardagen. Konserten på Riddarhuset presenterar för åhörarna en något mer avskalad och akustisk version av Musta lammas.