Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Edelfelt
Edelheim
Edelsköld
Ehrenmalm
Ehrenstolpe
Ehrenström
Ehrnrooth A 73
Ehrnrooth A 85
Ekbom
Ekestubbe
Eneberg
af Enehjelm
Eneskjöld
von Essen
Estlander A 254
Estlander A 274
Etholén A 225
Etholén A 226
von Etter