Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Tandefelt, adl.
Tandefelt, frih.
Taube
Tawast
Tawaststjerna
Teetgren
af Tengström
von Tesche
Thesleff
von Thomsen
Tigerstedt
Toll A 113
Toll A 150
Torwigge
Trapp von
von Troil
Tudeer
von Törne
Törngren
Törnqvist